Logo do druku

Boehringer Ingelheim, Janssen i Pfizer pierwszymi laureatami Prix Galien Polska

dodano: 29.11.2012 r.

20 listopada 2012 po raz pierwszy w Polsce ogłoszone zostały wyniki konkursu Prix Galien Polska 2012, którego Organizatorem jest wydawnictwo medyczne Elsevier Urban&Partner Sp. z o.o., należące do Grupy Elsevier – największego na świecie wydawcy książek i czasopism medycznych. Nagroda Prix Galien uznawana jest za najbardziej prestiżową, porównywalną z Nagrodą Nobla, nagrodę w sektorze farmaceutycznym i medycznym

W kategorii „Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym” uhonorowano firmę Boehringer-Ingelheim za produkt Etaksylan Dabigatranu, stosowany w prewencji pierwotnej żylnych powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego, a także w prewencji udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka.
W kategorii „Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym” nagrodzono firmę Janssen za Telaprewil, przełom w terapii WZW C. Lek ma unikalny mechanizm działania. Badania kliniczne wskazują, że skuteczność leczenia jest znacząco większa we wszystkich grupach pacjentów w porównaniu do dotychczas stosowanej terapii.
W kategorii „Innowacyjna szczepionka” nagrodzona została firma Pfizer, za 13-walentną skoniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom, przeznaczoną do stosowania zarówno u dzieci (do 5 lat), jak i osób starszych (od 50 lat), czyli osób najbardziej narażonych na zakażenia pneumokokowe. Wśród szczepionek skoniugowanych, zapewnia najszersze pokrycie serotypów pneumokoków odpowiedzialnych za ciężkie postacie choroby pneumokokowej u dzieci do 5 r.ż., a dzięki zaawansowanej technologii koniugacji z białkiem nośnikowym daje długotrwałą odpowiedź immunologiczną także u dorosłych.
Nominacje do nagrody otrzymały także firma Servier i jej iwabradyna w kategorii „Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie otwartym” oraz Janssen ze swym octanem abirateronu w kategorii „Innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym”.