Logo do druku

Seniorzy otrzymali dostęp do bezpłatnych leków

dodano: 22.09.2016 r.

1 września 2016 roku rozpoczął się rządowy projekt zapewniający bezpłatny dostęp do leków dla seniorów. Projekt 75+, dzięki ograniczeniu kosztów przeznaczanych na najpotrzebniejsze leki dla chorych, znacznie ułatwi życie najstarszym członkom rodziny, a także ich dzieciom i wnukom. 

 Projekt Ministerstwa Zdrowia został wdrożony aby pomóc seniorom. Szczególnie tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej a większa część ich wydatków to niezbędne środki medyczne. Od 1 września wszystkie osoby powyżej 75. roku życia będą mogły korzystać z bezpłatnych leków 

Prawo do otrzymania bezpłatnych leków posiadają wszyscy pacjenci, którzy w dniu wypisywania recepty ukończyli 75. rok życia. Wiek weryfikuje się na podstawie numeru PESEL, który umieszczony zostaje na recepcie. Wraz z numerem identyfikacji personalnej, w polu kod uprawnień dodatkowych, pojawia się także literą „S”. Dzięki temu oznaczeniu farmaceuta otrzyma informację o prawie do wydania bezpłatnych leków, a druk recepty pozostanie taki sam jak przy wypisywaniu leków nierefundowanych. 

Aby bezpłatnie otrzymać lek, należy pamiętać o kolejnym kryterium - musi on znajdować się w wykazie. Lista bezpłatnych leków zawiera 1129 pozycji. Podczas jej tworzenia uwzględniono te jednostki chorobowe, które najczęściej dotyczą pacjentów w podeszłym wieku. Lista dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/zalacznik-d-75.pdf oraz w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. 

Receptę na bezpłatne leki może wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy leki zostaną zalecone przez lekarza specjalistę, przekazuje on pisemną informację do lekarza POZ, w której zawarte są wytyczne dotyczące zalecanego leczenia. Lekarz wystawiający receptę ma prawo wystawić ją dla siebie oraz dla swojej rodziny. 

Projekt 75+ finansowany jest z budżetu państwa. W pierwszym pełnym roku obowiązywania nowych regulacji (2017) na finansowanie leków przeznaczone zostanie 564 mln zł. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że kwota ta z każdym kolejnym rokiem będzie wzrastać.