Logo do druku

Lekarz czy zdrowie na własną rękę?

dodano: 03.01.2017 r.

Samoleczenie to w obecnych czasach bardzo popularna metoda. Obecność internetu oraz dostpność leków bez recepty sprawia, e bardzo czsto próbujemy sami zadbao naprawzdrowia. Badanie opinii „Barometr Bayer” pokazuje jak Polacy najczęściej leczsina własnrk

Według badania zdecydowana wikszość Polaków próbuje leczysisamodzielnie. A95% badanych zadeklarowało e w przypadku problemów zdrowotnych takich jak: ból, gorczka, problemy z układem pokarmowym i oddechowym siga po ogólnie dostpne leki oraz zgłębia swojwiedzw internecie. Wczeniej jednak wielu badanych próbuje dojść do zdrowia dziki naturalnym metodom. A85% badanych wybiera najpierw kuracje naturalnymi produktami spoywczymi.

Wyroby medyczne sprzez Polaków stosowane odpowiedzialnie. A90% sporód osób, które wybrały leczenie na własnrkzapoznaje siwczeniej z treciulotki oraz informacjami na opakowaniu. Dua część zasiga równieporad farmaceuty oraz zapoznaje siz informacjami w internecie.

Dziki przeprowadzeniu badania zauwaono równieznacznrónicpomidzy samo leczcymi sikobietami i mężczyznami. Panie znacznie częściej słuchajwłasnego ciała, stosujsuplementy diety i zasigajporad farmaceutów. Podejmujsitake samo leczenia wikszej iloci chorób. Bymoe włanie te czynniki wpływajna to, e to włanie kobiety częściej leczswoich mężów (49,2%) nimężowie ony (37,6%).