Logo do druku

Outsourcing w sprzedaży coraz szerzej znany

dodano: 29.05.2019 r.

Zjawisko outsourcingu jest dobrze zakorzenione na polskim rynku, a powoli opanowuje również nowe terytoria. Jak pokazał tegoroczny raport powstały na zlecenie Grupy NDG usługi outsourcingu zyskują coraz większą popularność również w branży sprzedażowej.

Outsourcing na rynku pracy to dzisiaj modne pojęcie, ale jak dokładnie rozumieją je przedsiębiorcy i pracownicy? Jakie zalety i wady takiego rozwiązania dostrzegają? Jak oceniają jego perspektywy rozwoju?

Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi raport poświęcony wizerunkowi usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce przygotowany przez Grupę NDG. Opracowanie przynosi szerokie spojrzenie na tę branżę, przedstawiając ją z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, a także mediów. To ostatnie udało się dzięki współpracy Grupy NDG z PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Partnerami raportu są również Fundacja Pro Progressio i Krajowa Izba Gospodarcza.

To już druga edycja badania. Pierwsze zostało przeprowadzone w 2017 roku, a zestawienie obu raportów przynosi ciekawe obserwacje.

– Kolejna, druga edycja reportu pokazała, że na przestrzeni niemal dwóch lat, które minęły od daty wydania pierwszego opracowania branżowego naszego autorstwa, wizerunek branży zmienił się. Nie jest to zmiana rewolucyjna, ale takiej się nie spodziewaliśmy. (…) Coraz większa liczba przedsiębiorców w coraz większej liczbie branż zna i korzysta z usług outsourcingu sił sprzedaży. Coraz więcej docenia fachowość i elastyczność podmiotów oferujących takie usługi, ale też z uwagi na zmieniający się rynek pracy – doceniają specjalizację w rekrutacji – pisze w najnowszym raporcie Jarosław Janiszewski, prezes zarządu NDG Medical Sp. z o.o., lidera na rynku usług outsourcingowych w Polsce. W tym roku firma świętuje swoje 20-lecie.

Rośnie znajomość zagadnienia

Outsourcingiem sił sprzedaży zajmuje się w kraju ponad dwadzieścia innych firm, ale tylko pięć z nich jest w jakikolwiek sposób aktywnych medialnie, a jedynie Grupa NDG w swoich cyklicznie wydawanych raportach poddaje działalność branży analizie. - Takich opracowań nie ma zbyt wiele, a są bardzo przydatne. Dzięki raportowi da się zauważyć, że znajomość zagadnienia outsourcingu sprzedaży wśród przedsiębiorców powoli się zwiększa – komentuje Karolina Makijewska z Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej.

Rzeczywiście, jak podaje najnowszy raport, o istnieniu usługi outsourcingu sił sprzedaży słyszało 68,2 proc. ankietowanych przedsiębiorców i 62,7 proc. przedstawicieli handlowych i medyczno-farmaceutycznych, a pośród wszystkich uczestników badania rośnie liczba tych, którzy mają w dorobku współpracę z firmą outsourcingową. Dzieje się to jednak powoli – w stosunku do poprzedniego raportu wynik w przypadku przedsiębiorców takiej odpowiedzi udzieliło 27 proc. ankietowanych (poprzednio 25 proc.). Przedstawiciele mają w dorobku taką współpracę w 37,3 proc. W 2017 roku ten wynik wynosił 30,4 proc.


Dobry wizerunek branży

Natomiast ci, którzy zdecydowali się na współpracę z firmą świadczącą zewnętrzne wsparcie sprzedaży w ogromnej większości tej decyzji nie żałują.

Aż 75 proc. przedsiębiorców i 63,2 proc. przedstawicieli określiło swoje doświadczenia w tym zakresie jako zadowalające, a 80 proc. ankietowanych z pierwszej grupy poleciłoby tę formę wsparcia swoim znajomym. Wśród przedstawicieli gotowość do polecania tej formy zatrudnienia innym deklaruje 73,9 proc. badanych.Ankietowani z reguły kontynuują tego typu współpracę długotrwale. Najliczniejsi, zarówno w grupie przedsiębiorców, jak i przedstawicieli, z firmami zewnętrznego wsparcia sprzedaży współpracują powyżej 3 lat (odpowiednio 38,1 proc. i 25 proc.). Nie jest to zatem, wbrew obawom niektórych, praca niestabilna.

Zmiany na rynku pracy sprzyjają outsourcingowi

Według raportu przedsiębiorcy doceniają usługi firm outsourcingowych, ponieważ ich zdaniem zmniejszają one ryzyko ponoszone przez przedsiębiorstwo i dają możliwość skupienia się na działalności podstawowej, a nade wszystko wyręczają przedsiębiorców w rekrutacji. Ta ostatnia kwestia, mało znacząca w raporcie z 2017 roku, w najnowszym stała się jedną z najczęściej wymienianych, na co miały zapewne wpływ zmiany na rynku pracy, który dziś powszechnie jest określany jako rynek pracownika.

Pośród przedstawicieli podobnie jak w poprzednim raporcie najbardziej atrakcyjnym z czynników związanych z outsourcingiem była możliwość pracy dla prestiżowych przedsiębiorstw/marek (54,3 proc.), ale duże znaczenie miały też możliwość rozwoju (25,9 proc.) i atrakcyjne wynagrodzenie (23,3 proc.). Co ciekawe, takich odpowiedzi udzielali przedstawiciele, którzy mieli w dorobku współpracę z firmami outsourcingowymi. Jeśli natomiast uwzględnić ankietowanych przedstawicieli, którzy outsourcingu nie znają z własnego doświadczenia, to atrakcyjne wynagrodzenie jako czynnik związany z outsourcingiem wymieniany jest znacząco rzadziej (12,2 proc.). Firmy outsourcingowe powinny najwyraźniej popracować nad swoim wizerunkiem w tym zakresie, o ile chcą przyciągać nowych wartościowych kandydatów.

Informacje o ofercie firm outsourcingowych przedsiębiorcy zdobywają przede wszystkim dzięki rekomendacjom pochodzącym od partnerów biznesowych (50 proc.) i znajdują w internecie (25 proc.) oraz podczas rozmaitych imprez branżowych, konferencji i targów (15 proc.). W przypadku przedstawicieli jest podobnie – źródłem informacji są w głównej mierze pracodawcy i współpracownicy, znajomi oraz internet. Reklamy zamieszczane w prasie, radio czy telewizji nie odgrywają tutaj natomiast żadnej roli.

Wzrost liczby publikacji o 332%

Więcej danych dotyczących medialnego wizerunku outsourcingu sił sprzedaży (w branży medycznej, farmaceutycznej i FMCG) przynosi część raportu, którą dla Grupy NDG opracowała firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. - Kolejna edycja badania wykazała, że sukcesywnie rośnie zainteresowanie tematyką outsourcingu w środkach masowego przekazu. Informacje medialne coraz częściej są obszernymi i merytorycznymi publikacjami, a sam rynek outsourcingu sił sprzedaży prezentowany jest w mediach pozytywnie – komentuje wyniki Izabela Grzechnik, Starszy Analityk Mediów z firmy PRES SERVICE Monitoring Mediów.

W przekazach medialnych zwraca się uwagę na korzyści płynące ze współpracy z wyspecjalizowaną firmą outsourcingową takie jak: możliwość korzystania przez przedsiębiorców z jej floty, telefonów czy oprogramowania; dostęp do doświadczonych pracowników, większa elastyczność kadrowa, elastyczność usługi, która jest przygotowywana pod konkretne potrzeby klienta czy to w zakresie rekrutacji, szkolenia, zarządzania czy np. kontroli.

W sumie w porównaniu z poprzednio analizowanym okresem ilość doniesień medialnych na temat rynku outsourcingu wzrosła aż o 332 proc.! Branża nadal ma jednak sporo do zrobienia w tej kwestii. Choćby dlatego, że o outsourcingu mówi się przede wszystkim w internecie – głównie na portalach branżowych i Facebooku – nie pojawia się on natomiast jako temat w gazetach, radiu czy telewizji.

Źródło: www.egospodarka.pl