Logo do druku

Job hoppers czyli coraz popularniejszy trend wśród pracowników

dodano: 03.01.2017 r.

W adnej, nawet wymarzonej firmie, na wyczekanym stanowisku nie zagrzewajmiejsca. Lubiwyzwania i nowe sytuacje a practraktujjako drogdo celu, który po zrealizowaniu przestaje miewartość. Mowa o job hoppers. 

 Job hoppers to osoby, które zmieniajpracbardzo czsto. Mona rzec, e przeskakujz jednego stanowiska na drugie. Po osigniciu pewnego celu w jednym miejscu decydujsina zmianotoczenia. Trend ten jest szczególnie zauwaalny w pokoleniu Millenialsów. Osoby wychowane w dobie wszechobecnego internetu wychodzbowiem z załoenia e wiat stoi przed nimi otworem a kade wyzwanie jest po to, aby je podjąć. Job hoppers lubirównie, gdy pracodawca spełnia ich oczekiwania. Według nich to on musi sistarao pracownika a nie pracownik o oferowanposad. Tutaj okres próbny jest dla pracodawcy - jeli sinie sprawdzi, pracownik moe w kadej chwili zrezygnowaze stanowiska.

Kiedyna jednym stanowisku mona było spdzicałe ycie. Dzizupełnie normalnym zjawiskiem jest zmiana pracy co około 5 lat. Dziesicioletni stapracy, szczególnie wród osób młodszych ni35 lat i pochodzcych ze rednich i duych miast, jest wic dosyrzadkim zjawiskiem. O wiele częściej na rynku pracy aktywne sosoby majce za sobkilkuletnie dowiadczenie w wielu firmach zamiast wieloletniego zatrudnienia u jednego pracodawcy.

Job hoppers bardzo czsto spostrzegani negatywnie przez pracodawców. Szczególnie tych, którzy swój biznes prowadzjuod kilkunastu lat i przywykli do stale zatrudnionych, lojalnych pracowników budujcych ciekkariery w obrbie jednej firmy. Osoby czsto zmieniajce pracmogsprawiawraenie nieodpowiedzialnych, niepewnych oraz nie majcych stałych planów na ycie. Dodatkowo pracodawcmoe zniechcaczsty kontakt takiej osoby z konkurencjlub perspektywa finansowania rozwoju pracownika, który w kadej chwili moe odejść ze stanowiska. Dowiadczenie zawodowe, które ronie wprost proporcjonalnie do stau pracy sprawia równie, e wieloletni pracownik jest wiadom coraz wikszej iloci problemów i obowizków jakie na nim ciążą. Job hoppers mogwic wydawasiosobami, które nie radzsobie z dużą ilociproblemów do rozwizania i wolod nich uciec.

Czste zmienianie stanowiska nie zawsze jest postrzegane negatywnie. Job hoppers doceniani sprzede wszystkim prze młodych przedsibiorców oraz start upy. Przez czstzmianmiejsca pracy horyzonty mylowe pracownika znacznie siposzerzaj. Dodatkowo wykazuje on chęć rozwoju na wielu płaszczyznach przez co moe bydelegowany do wielu zada. Taki pracownik wykazuje sirównieszybkadaptacjdo nowych warunków, co ma ogromne znaczenie podczas współpracy z nowymi klientami lub przy nowych projektach.

Job hoppers nie nadajsimoe do pracy na pełen etat, w której stale budujswojpozycj. Mogjednak zostadoskonałymi pracownikami, którzy zatrudniani swyłącznie do konkretnych, ograniczonych w czasie projektów. Majwic szansstasiwyjtkowo skutecznymi przedstawicielami handlowymi, którzy budujswojkarierdziki kolejnym projektom. Aby osignąć sukces w brany warto wic miew CV dużą ilość projektów handlowych, w których wykazujemy uczestnictwo ado ich zakoczenia.