Logo do druku

Zaprojektuj swój rozwój

Sformułowanie „rozwój” może mieć różne znaczenia dla każdego człowieka; dla jednych jest to rozwój osobisty i duchowy, w który sami inwestują (np. kursy czy studia podyplomowe, wycieczki i podróże itp.), inni widzą w nim wzrost wynagrodzenia, a jeszcze inni za rozwój uważają wzrost kompetencji i odpowiedzialności, co przekłada się na awansowanie po kolejnych szczeblach kariery. O tym ostatnim przypadku będzie mowa w tym artykule.

Pierwszym krokiem do stworzenia swojego planu rozwoju typowo zawodowego jest poznanie siebie i swojego potencjału, czyli m.in. określenie swoich cech i zachowań, temperamentu, refleksja nad tym w jakim zawodzie najlepiej byśmy się sprawdzili i czuli. Jeżeli mamy problem z określeniem niektórych swoich „parametrów” np. cech charakteru, możemy udać się z wizytą do doradcy personalnego lub psychologa, nastolatkom poleca się wizytę u doradcy zawodowego, który pomoże dobrać odpowiedni kierunek dalszego kształcenia.

Tacy specjaliści pomogą nam w rozpoznaniu naszych mocnych i słabych stron, predyspozycji do wykonywania konkretnych zawodów. Dysponują bowiem pewnymi narzędziami (np. testami czy kwestionariuszami) mogącymi zmierzyć obecność i poziom wybranych cech czy zachowań. Przykład: niektóre testy doradcze wskazują, że na stanowisku „przedstawiciel handlowy” najlepiej sprawdza się osoba potrafiąca oddziaływać na innych ludzi oraz kierować działaniami tak swoimi, jak i innych, mająca dużą potrzebę stymulacji przez otoczenie, kontaktów z innymi, umiejąca konsekwentnie dążyć do obranego celu.

Uzbrojeni w wiedzę o sobie rozpoczynamy szukać pracy takiej, jaka odpowiada naszym kwalifikacjom i predyspozycjom, w aplikacji uwzględniając i podkreślając naszą szczególną przydatność na akurat tym stanowisku. W poszukiwaniu pracy ważne jest, czy dane stanowisko gwarantuje nam wymarzone szanse, czy ta praca da nam oczekiwane korzyści.

Kiedy już jesteśmy pracownikami, nasz rozwój powinien odzwierciedlać kierunek zawodowy, w którym chcemy podążyć. Przede wszystkim jednak rozwój ma swój początek w silnym postawieniu dążenia do doskonałości na obecnym stanowisku, osiągnięcia roli specjalisty w danej dziedzinie. Niezbędnym czynnikiem pomocnym do rozwoju zawodowego jest proces ciągłego dokształcania, doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez różne szkolenia, studia podyplomowe, kursy.

Każdy z nas ma inne wyobrażenia co do swojej przyszłości zawodowej, a zatem i plany co do rozwoju w tym zakresie są różne. Można przepracować w jednej firmie wiele lat, przechodząc w międzyczasie przez wiele stanowisk i ciągle pnąc się wyżej, również finansowo. Można też pracować po kilka lat w różnych, następujących po sobie firmach, nawet na różnych stanowiskach, ale przez to doskonaląc ciągle inne umiejętności i osiągając za każdym razem coraz bardziej atrakcyjne wynagrodzenie.

Każda forma rozwoju zawodowego powinna nieść ze sobą wewnętrzne poczucie, że człowiek się rozwija, pnie się coraz wyżej, na każdej możliwej płaszczyźnie. Idealna sytuacja jest bowiem taka, kiedy człowiek lubi swoją pracę, rozwija się w niej tak jak chce oraz zarabia tyle, żeby mu wystarczyło na wszystkie potrzeby.

K.T.