Logo do druku

Chcę być PM

  • Branża farmaceutyczna w Polsce

    Branża farmaceutyczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej rozwój determinowany jest czynnikami społeczno-gospodarczymi - starzeniem się społeczeństwa, stopniem jego zamożności, koniunkturą, różnicami kursowymi, ale przede wszystkim - decyzjami urzędników. Ma to tym większe znaczenie, im droższy jest lek, gdyż jego opracowanie i produkcja wymaga wówczas większych nakładów.

    czytaj więcej