Logo do druku

Assessment Centre

Assessment Centre (inaczej centrum lub ośrodek oceny) powszechnie uważane jest za jedno z najlepszych narzędzi do oceny kompetencji i potencjału kandydatów do pracy.

Dlaczego AC stosowane jest przy rekrutacji PM?

Do niedawna metoda wykorzystywana była głównie do rekrutacji wyższej kadry managerskiej, obecnie coraz szerzej stosowana jest również w selekcji pracowników niższego szczebla. Metodą AC wspierają się coraz częściej także firmy farmaceutyczne budując swój sales force.

Assessment Centre jest narzędziem, które pozwala na skuteczną weryfikację zwłaszcza tzw. kompetencji społecznych. Zaliczamy do nich m.in.: komunikatywność, asertywność, elastyczność, umiejętność współpracy w zespole, umiejętność przekonywania do swoich racji, myślenie strategiczne, orientacje na ludzi, zaangażowanie w wspólne zadanie. Wymienione umiejętności odgrywają niezwykle istotną rolę w pracy PM, stąd też, tak dużą wagę koncerny farmaceutyczne przykładają do jak najtrafniejszej ich oceny.

Jak wygląda AC?

Kandydaci zaproszeni na AC muszą zarezerwować sobie znacznie więcej czasu niż udając się na standardową rozmowę rekrutacyjną. Spotkanie oparte o AC może potrwać kilka godzin. Zdarza się, że badanie zajmuje nawet dwa dni.

Podczas spotkania uczestnicy mogą spotkać się z różnego typu zadaniami: symulacjami różnych sytuacji, scenkami, prezentacjami indywidualnymi. Zadania mogą mieć rozmaitą treść – w zależności od firmy i ich autora. Często spotykanym ćwiczeniem jest dyskusja grupowa. Zadanie to polega na rozwiązaniu przez grupę jakiegoś problemu, wypracowanie wspólnego rozwiązania czy podjęcie wspólnej decyzji. Inne ćwiczenie – prezentacja – wymaga od kandydatów przygotowania i prezentacji na określony temat. Prezentacja może mieć charakter indywidualny i odbywa się przed całą grupą. Uczestnik może zostać poproszony również o odegranie roli zawodowej np. Handlowca czy Przedstawiciela Medycznego w sytuacji kontaktu z klientem, sprzedaży czy negocjacji handlowych. Zadanie takie pozwala ocenić zachowanie kandydata w relacji interpersonalnej m.in.: jego asertywność, empatię w czy trafność doboru argumentów. Każde zadanie ma określone ramy czasowe, których warto przestrzegać.

W czasie spotkania kandydatów uważnie słuchają i obserwują Assesorzy, których zadaniem jest obiektywna ocena uczestników pod kątem kompetencji wymaganych na stanowisku Przedstawiciela Medycznego.

Czy mogę się przygotować do AC?

Z założenia Assessment Centre ma za zadanie zbadanie zachowania kandydatów w sytuacji nowej, będącej symulacją jakiegoś zdarzenia. Idea tego narzędzi selekcji zakłada sprawdzenie kandydatów nieprzygotowanych.

Każdy proces AC konstruowany jest z uwzględnieniem potrzeb konkretnej firmy i określonego stanowiska. Zanim przystąpi się do procesu rekrutacji konsultuje się jakie kompetencje są niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na danym stanowisku i pod ich kątem konstruuje się odpowiednie ćwiczenia.

Kandydat nie wie jakie dokładnie kompetencje badają poszczególne zadania. Najlepiej w takiej sytuacji zachowywać się naturalnie – być sobą. Należy pamiętać, że AC jest narzędziem specjalnie tak skonstruowanym, aby assesorzy mieli możliwość jak najlepiej i najdokładniej zaobserwować prawdziwe i nieprzekłamane zachowania uczestników rekrutacji. Dlatego też najkorzystniej jest podejść do tych zadań będąc zrelaksowanym i zachowywać się tak, jak na co dzień.

Dla wielu kandydatów udział w procesie AC jest doświadczeniem stresującym. Niemniej jednak jest to na pewno cenne doświadczenie, które bez względu na rezultat, pozwala zapoznać się bardzo ciekawą metodą. Osoby, które mają już takie doświadczenia, najczęściej dużo pewniej i spokojniej przystępują do kolejnego AC.

K.A