Logo do druku

Jak dobrze przygotować Curriculum Vitae

Pierwszym krokiem w procesie poszukiwania pracy jest sporządzenie aktualnych dokumentów aplikacyjnych. Będą one naszą wizytówką i przedstawią naszą kandydaturę potencjalnemu pracodawcy.

CV jest podstawowym dokumentem aplikacyjnym, więc warto poświęcić mu szczególnie dużo czasu i uwagi. Poniżej znajdują się porady, które pozwolą Tobie przygotować ten dokument właściwie. Skorzystaj z wzoru  obok lub skorzystaj z formularza aplikacyjnego dostępnego w naszym Serwisie (zarejestruj się i wypełnij swoje CV).

Curriculum Vitae (CV) to po prostu życiorys, mający charakterystyczną strukturę i będący skrótowym opisem dotychczasowej drogi zawodowej.

Zasady ogólne

Życiorys zawodowy (CV) przede wszystkim powinien być napisany zwięzłym, konkretnym językiem, a jego objętość nie powinna przekraczać dwóch stron A4 .

Twoje dane

W CV powinno się umieścić swoje aktualne zdjęcie, najlepiej legitymacyjne/paszportowe, w prawym górnym rogu. CV zaczyna się od danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, aktualny adres zamieszkania, aktualny i bezpośredni numer telefonu (np. komórkowy), adres poczty elektronicznej (e-mail), można tu też wpisać aktualny stosunek do służby wojskowej (jeśli kogoś on dotyczy). Nie trzeba umieszczać informacji o stanie cywilnym, stanie zdrowia, liczby i płci dzieci itp..

Wykształcenie

W następnej części dobrze jest opisać swoje wykształcenie, tzn. uczelnia/szkoła, którą się ukończyło lub też do której wciąż się uczęszcza. W tej części mogą się znaleźć np. 2-3 ostatnie uczelnie/szkoły, koniecznie opisane w kolejności odwrotnie chronologicznej, tzn. jako pierwsza widnieje szkoła ostatnio ukończona (np. studia podyplomowe), następnie ta, która była przed nią (np. studia magisterskie), a jako trzecia- szkoła najdawniej ukończona (np. szkoła średnia). Przy nazwie i kierunku studiów należy napisać tytuł, jaki się otrzymało (np. magister biologii). UWAGA: W poszczególnych rubrykach wszelkie daty powinny być pierwsze, a dopiero po nich tekst.

Praktyki zawodowe

Osoby, które dopiero chcą rozpocząć swoją karierę zawodową, mogą umieścić w CV rubrykę o praktykach zawodowych, gdzie również należy zachować odwrotną chronologię.

Doświadczenie zawodowe

Kolejną – bardzo ważną- częścią CV jest ta, w której opisujemy swoje doświadczenia zawodowe, również w kolejności odwrotnie chronologicznej. Najpierw wpisujemy jak najdokładniejsze daty określające początek i koniec danej pracy, po czym piszemy: nazwę firmy, miejsce i rodzaj działalności firmy, zajmowane w niej stanowisko, krótko o zakresie obowiązków. Można też krótko napisać o jakimś szczególnym wydarzeniu, które było efektem naszej inicjatywy. Jeżeli nasze doświadczenie zawodowe jest już dość duże i nasza historia zatrudnienia stosunkowo długa, to wypisując kolejne prace możemy się skupić głównie na tych wątkach, które w jakiś sposób nawiązują lub mogą być interesujące na stanowisku, o które się ubiegamy. Np. jeśli ubiegamy się o stanowisko przedstawiciela farmaceutycznego czy medycznego, na pewno jako cenne doświadczenie będą traktowane prace, gdzie do naszych obowiązków należała obsługa klienta, sprzedaż, promocja itp..

Ukończone szkolenia i kursy

Następną rubrykę zajmują opisy ukończonych szkoleń i kursów, które wymieniamy również w kolejności od najświeższych do najdawniejszych (odwrotna chronologia).

Pozostałe umiejętności

W następnej części jest miejsce na opisanie krótko stopnia znajomości języków obcych, czyli najpierw język (np. angielski itd.), a dalej stopień zaawansowania, certyfikaty itp..
W dalszej kolejności mogą, ale nie muszą być opisane nasze konkretne, przydatne w życiu zawodowym umiejętności i cechy osobiste.

Zainteresowania i pozostałe informacje

Ostatnią rubrykę wypełniamy opisem naszych zainteresowań, czyli głównie tym, czym się zajmujemy w czasie wolnym. Ta rubryka nie może pozostać pusta, należy przyjąć, że nie ma ludzi bez żadnych zainteresowań, a już na pewno my nie chcielibyśmy za takich ludzi uchodzić. Na pewno też nie należy wymyślać sobie hobby, którego w rzeczywistości nie mamy, gdyż zawsze istnieje możliwość, że wśród osób rekrutujących znajdzie się specjalista od tej dziedziny, a wtedy wyjdzie na jaw, że skłamaliśmy. Należy więc wymienić tylko i wyłącznie nasze prawdziwe zainteresowania.

Zakończenie

Curriculum Vitae musi kończyć się wzmianką o tym, że zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych osobowych do celów rekrutacji (szczegóły w przykładowym CV).

K.T.