Logo do druku

Jak dobrze przygotować List Motywacyjny

przedstawiciel medyczny cv do pracy

List Motywacyjny stanowi uzupełnienie aplikacji. Jest on często wymagany przez pracodawców i traktowany na równi z CV. Co powinien zawierać i jak powinien wyglądać? Oto nasze porady.

List Motywacyjny stanowi uzupełnienie życiorysu zawodowego. Ogólnie rzecz ujmując powinno się w nim wyjaśnić i umotywować ubieganie się o określone stanowisko. List powinien być na tyle ciekawie napisany, aby mógł zachęcić potencjalnego pracodawcę do zaproszenia nas do procesu rekrutacji.

Konstrukcja Listu Motywacyjnego, podobnie jak CV ma  również  pewien ustalony schemat, który możesz obejrzeć obok >>.

Od czego zacząć?

W lewym górnym rogu pisma powinny być nasze imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a w prawym górnym rogu- miejsce i data sporządzenia listu. Poniżej daty, w prawej części listu jest miejsce na dane adresata, czyli firmy, do której aplikujemy.

Właściwą treść podziel na wyraźne części, stosuj akapity

Właściwą treść listu zaczynamy od zwrotu grzecznościowego, np. Szanowni Państwo itp., po czym następują kolejne akapity.

Skąd wiesz o wakacie?

W pierwszym akapicie piszemy skąd dowiedzieliśmy się o wakacie i na jakie dokładnie stanowisko aplikujemy; jeżeli w ogłoszeniu jest podany numer referencyjny, w tym akapicie powinien być uwzględniony.

Przydatne umiejętności do wymarzonej pracy

Drugi akapit to miejsce, gdzie wymieniamy umiejętności przydatne na wymarzonym stanowisku, a które nabyliśmy w innych miejscach pracy. Tutaj też możemy wymienić nasze osiągnięcia, nagrody czy szczególne inicjatywy. Można zasugerować, że jesteśmy w stanie dostarczyć referencje z poprzednich miejsc pracy, gdyby potencjalny pracodawca był zainteresowany.

Najważniejsze zalety

W kolejnym akapicie postarajmy się w sposób możliwie interesujący wymienić kilka najważniejszych naszych zalet, czyli cech osobowości, które nas predestynują na to stanowisko. Cech nie wystarczy wymienić jedna po drugiej, należy postarać się umiejętnie je wpleść w zdania, podać krótkie przykłady na dowód istnienia tych zalet itd..

Zakończenie

List motywacyjny powinna wieńczyć wzmianka o tym, że z przyjemnością weźmiemy udział w procesie rekrutacji.

Pod listem należy umieścić również zwrot grzecznościowy, przeważnie są to słowa „z poważaniem”, po czym podpisujemy się imieniem i nazwiskiem. Ważne! Jeżeli aplikację wysyłamy drogą elektroniczną, wtedy może być podpisana czcionką edytora tekstu. Natomiast jeśli aplikację mamy zamiar złożyć osobiście, wtedy list musimy podpisać własnoręcznie długopisem lub piórem.

Pamiętaj!

W liście nie powinniśmy m.in. prosić o pracę, dziękować za przeczytanie aplikacji, dziękować z góry za pozytywne jej rozpatrzenie, pokazywać postawy roszczeniowej, narzucającej i sugerować, że niecierpliwie i koniecznie czekamy na odzew na list. Dokumenty aplikacyjne są naszą wizytówką i powinny pokazywać, że jesteśmy osobami pewnymi swojej wartości, ale kulturalnymi.

Po złożeniu aplikacji należy cierpliwie oczekiwać na odzew ze strony firmy. Często procesy rekrutacyjne są długie i nie rozpoczynają się w dniu wysłania aplikacji.


Powodzenia!

K.T.