Logo do druku

Rekrutacja Przedstawiciela Medycznego

Przedstawiciel Medyczny to zawód, który wymaga od pracownika określonych predyspozycji. To kompilacja wielu cech i umiejętności, a także dużej wiedzy na temat oferowanych produktów. Rekrutacja potencjalnego kandydata wymaga zatem dużego zaangażowania i wypracowania takich metod, które pozwolą na jak najszybsze i jednocześnie profesjonalne wyłonienie osób najbardziej nadających się na te stanowisko.

Chcę zostać PM

Aby zostać Przedstawicielem Medycznym należy przede wszystkim spełniać pewien profil kompetencji, który określa każda z firm. W skład takiego profilu wchodzą kryteria twarde, a więc wykształcenie oraz doświadczenie, a także kryteria miękkie, które obejmują cechy osobowości.

Wbrew powszechnym opiniom wykształcenie medyczne nie jest koniecznym warunkiem, aby ubiegać się o stanowisko Przedstawiciela Medycznego. Obok firm poszukujących osób z wykształceniem medycznym i paramedycznym istnieją firmy, które poszukują osób jedynie z wykształceniem wyższym i bez doświadczenia w tej branży. Jednak zawsze mile widziane jest, gdy kandydat na stanowisko PM miał już doświadczenie w sprzedaży i wie na czym taka praca ma polegać.

Cechy idealnego kandydata

Osoba ubiegająca się na stanowisko PM powinna posiadać umiejętność pracy w grupie, odznaczać się komunikatywnością, a także umieć reagować w sytuacjach stresujących i posiadać umiejętność prezentacji. Najbardziej skuteczna metodą, która weryfikuje takie cechy u kandydatów jest metoda Assessment Centre – dzięki niej kandydat zweryfikuje swoje oczekiwania do pracy i w ostateczności pomoże mu ją zdobyć.przedstawiciel farmaceutyczny praca

Etapy rekrutacji

Rekrutacja na PM składa się kilku etapów. Pierwszy z nich to selekcja dokumentów – zostają one sprawdzane pod kątem wymagań określonych przez klienta. Największa uwaga zwracana jest na wykształcenie, doświadczenie i umiejętności kandydata. Ważnym elementem jest tez sposób umotywowania decyzji o ubieganiu się na stanowisko PM. Następnie przychodzi czas na rekrutacje grupową, gdzie kandydaci mają za zadanie zmierzyć się z przygotowanymi zadaniami i ćwiczeniami, podczas których ocenie zostają poddane umiejętności i zachowania kandydatów. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu weryfikację zawartych w aplikacji informacji na temat kandydata oraz poznanie jego planów zawodowych i wyobrażenie o pracy. Ostatnim etapem jest spotkanie z firmą farmaceutyczną – z 3 osób firma wybiera kandydata, z którym chce współpracować.
Taki typowy proces rekrutacji trwa około dwóch dni jednak dzięki zastosowaniu metody Assessment Centre etap rekrutacji grupowej i rozmowy kwalifikacyjnej zajmuje 3-4 godziny.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna jest ostatnim etapem rekrutacji PM i ma na celu zweryfikowanie aplikacji kandydata z rzeczywistym stanem rzeczy. Pytania kierowane do osoby ubiegającej się o te stanowisko mają na celu ułatwienie pracodawcy podjęcie decyzji, co do ostatecznego wyboru pracownika. Kandydat powinien się do takiej rozmowy odpowiednio przygotować, aby pracodawca nie miał wątpliwości, że to on jest najbardziej kompetentną osobą do objęcia stanowiska PM.  

 

N.J.