Logo do druku

Mowa ciała w rozmowie kwalifikacyjnej

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca zwraca uwagę nie tylko na to, co kandydat mówi, ale także jak mówi (barwa, tonacja głosu) i jak się zachowuje (mimika, gesty, postawa ciała). Te niewerbalne aspekty mają duży wpływ na podjęcie przez pracodawcę decyzji o przyjęciu kandydata do pracy.

Powitanie

Kandydat powinien zdać sobie sprawę z tego, że jest oceniany tuż po wejściu do firmy. Do pomieszczenia, w którym odbywać się będzie rozmowa należy więc wejść pewnym krokiem i przywitać się pewnym (nie za słabym i nie za mocnym) uściskiem dłoni. Te dwa elementy składają się na pierwsze wrażenie i mają duży wpływ na ostateczną decyzję pracodawcy o zatrudnieniu kandydata. Owe pierwsze wrażenie jest często określane jako pierwsze 10-30 sekund, które często mogą decydować o losach kandydata. Warto zatem zwrócić na ten aspekt szczególną uwagę.

Postawa ciała

Trzeba sobie uświadomić, że przyjęta postawa ciała podczas rozmowy świadczy o przeżywanych w danej chwili emocjach, a nawet o słabości kandydata. Należy więc zachować postawę otwartą lekko pochylając się w stronę rozmówcy - świadczy to o szczerym zainteresowaniu tym, co mówi pracodawca. Również sposób siedzenia ma określone znaczenie - siadanie na brzegu krzesła sygnalizuje niepewność, należy więc usiąść wygodnie i pewnie.

Ułożenie rąk

prawidłowe ułożenie rąk powinno być sharmonizowane z całą postawą ciała. Należy unikać demonstrowania postawy zamkniętej, tzn. skrzyżowanie rąk na piersiach. Takie ułożenie rąk jest gestem obronnym i symbolizuje niepewność kandydata. Najlepiej jest trzymać ręce w jednym miejscu, np. ułożyć je luźno na udach, co symbolizować będzie pozycję otwartą. Można je oprzeć je też na oparciu krzesła, co ułatwi wspieranie rozmowy dodatkowymi gestami rąk. Jednak należy pamiętać, że gestykulacja powinna być łagodna i umiarkowana - zbyt gwałtowne poruszanie rękoma może być odebrane jako przejaw nerwowości kandydata.

Należy także unikać także przykrywania dłonią ust i dotykania nosa, gdyż staje się to sygnałem świadczącym o tym, że kandydata powiedział kłamstwo i nawet jeśli nic takiego nie zrobił to może być to źle odebrane przez osobę rekrutującą i działać na naszą niekorzyść.

Ułożenie nóg

Nogi, podobnie jak ręce, powinny symbolizować postawę otwartą. Ich krzyżowanie symbolizować będzie niepewność kandydata. Natomiast ciągłe zmiany pozycji będą świadczyć o nerwowości kandydata. Należy przyjąć pozycję najbardziej komfortową, wygodną i nie zmieniać jej za często podczas rozmowy.

Kontakt wzrokowy

Podczas trwania rozmowy należy utrzymywać kontakt wzrokowy z osobą. Unikanie tego kontaktu wytrąca z równowago rozmówcę i sugeruje, że kandydat nie mówi prawdy lub coś ukrywa. Nie należy jednak bez przerwy patrzeć prosto w oczy pracodawcy, bo będzie to sygnałem nadmiernej pewności siebie, a nawet zuchwałości kandydata. Spojrzenie powinno być kilkusekundowe, naturalne i niewymuszone (naturalny kontakt wzrokowy trwa 30-60 % czasu rozmowy). Będzie to sygnalizowało otwartość i uczciwość kandydata.

Pożegnanie

Po zakończeniu rozmowy wskazany jest również uścisk dłoni (ani za lekko, anie za mocno). Uznaje się, że z inicjatywą podania ręki wychodzi:

  • w przypadku rozmowy dwóch mężczyzn lub kobiet osobą, która ma wyższy status zawodowy (w naszym wypadku będzie to osoba rekrutująca);
  • w przypadku rozmowy kobiety z mężczyzną, rękę podaje kobieta, chyba że w tej relacji mężczyzna ma dużo wyższy status zawodowy (np. prezes firmy rekrutuje recepcjonistkę).

Znaczenie komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Rola komunikacji niewerbalnej w czasie rozmowy wstępnej jest bardzo duża. Zdaniem wielu psychologów mowa ciała ukazuje wewnętrzne nastawienie kandydata.

Nie należy jej więc ignorować, bo postawa i zachowanie kandydata ma bardzo duży wpływ na ostateczny wynik rozmowy kwalifikacyjnej - wiedza o niewerbalnych aspektach zachowania pomaga więc osiągnąć zamieszony cel i zdobyć upragnioną pracę.