Logo do druku

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna jest najbardziej istotnym etapem rekrutacji kandydata na PM. Ma ona na celu skonfrontowanie złożonej aplikacji z rzeczywistym stanem rzeczy. Dlatego ważne jest, aby osoba aplikująca na dane stanowisko była do niej dobrze przygotowana.

Przygotuj się do rozmowy

Rozmowa kwalifikacyjna dla potencjalnego kandydata na dane stanowisko jest z pewnością sytuacja stresującą. Odpowiednie przygotowanie się do tej rozmowy pozwoli zmniejszyć stres i wywrzeć dobre wrażenie na pracodawcy.

  • Zbierz potrzebne dokumenty

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy mieć ze sobą konieczne dokumenty takie jak: kserokopie dokumentów złożonych przed rozmową kwalifikacyjną ( CV i List motywacyjny), świadectwa, zaświadczenia, referencje od poprzednich pracodawców – będą one świadczyć o dokładnym przygotowaniu się do rozmowy przez kandydata

  • Zdobądź informacje o firmie

Kandydat wywrze dobre wrażenie, kiedy będzie dysponować wiedzą na temat firmy, w której chce pracować, a mianowicie: ile czasu działa na rynku, w czym się specjalizuje, w jakich działa sektorach itp. Powinien także znać wymagania dotyczące stanowiska, na które aplikuje (wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje).


Zadbaj o właściwe zachowanie

Obok odpowiednich kompetencji pracodawca zwraca uwagę także na nasze zachowanie podczas samej rozmowy.:

  • uśmiech –  niweluje stres, nastawia osobę rekrutującą pozytywnie do naszej osoby
  • gestykulacja – najbardziej pożądana jest umiarkowana- nadmierna zdradza nasze zdenerwowanie i roztargnienie
  • wzrok – kandydat powinien patrzeć prosto w oczy przełożonemu, ale jednocześnie niezbyt nachalnie i uporczywie
  • głos – spokojny, opanowany

Wskazane jest, aby kandydat nie zdradzał swojego zdenerwowania, mówił spokojnie i rzeczowo z uśmiechem na twarzy, ale bez nadmiernej pewności siebie. Ważne, aby sprawił wrażenie człowieka opanowanego i pogodnie nastawionego do świata. O podejściu do pracy świadczy także strój wybrany na rozmowę kwalifikacyjną. Powinien być schludny, elegancki i dopasowany do sytuacji. Więcej informacji o tzw. mowie ciała możesz przeczytać tutaj.


Pokaż na co Cię stać

Na rozmowę z pracodawcą składa się kilkanaście pytań dotyczących nie tylko kwalifikacji, ale także oczekiwań i motywacji do proponowanej pracy. Należy mówić spójnie, logicznie,zwięźle i na temat. Odpowiedź na każde z pytań nie powinna przekraczać 2 minut. Kandydat powinien pokazać pracodawcy, że zatrudniając go, firma wiele zyska, a jego umiejętności są niezbędne do wykonywania tego zawodu.

Mile widziane jest przygotowanie się z zakresu specyfiki tej pracy – kandydat powinien mieć wyobrażenie o niej, dobrze, gdy jest ono zbliżone do rzeczywistości. Jeśli kandydat sam zadaje pytania na temat ściśle związany z charakterem pracy, np. ile jest przewidzianych wizyt w ciągu dnia i na jakim terenie ma pracować, to świadczy to o jego wiedzy i szczerym zainteresowaniu danym stanowiskiem. A wtedy dzieli go już tylko krok od realnej współpracy z firmą …

N.J.