Logo do druku

Kim jest Przedstawiciel Medyczny

Przedstawiciel Medyczny to osoba, która ma pomóc firmom farmaceutycznym w promowaniu i sprzedaży leków. W codziennej pracy musi być przygotowany na różne wyzwania, ciągłe pogłębianie swojej wiedzy i rozwój niezbędnych umiejętności.

Przedstawiciel Medyczny jako doradca

Przedstawiciel Medyczny pełni rolę doradcy lekarza, przekazuje informacje o lekach, zachęca do ich stosowania. Będąc „wizytówką firmy” Przedstawiciel powinien wyróżniać się nie tylko szeroką, rzetelną wiedzą na temat promowanych produktów, ale także doskonałymi umiejętnościami interpersonalnymi.

Aby swoją pracę wykonywać efektywnie, Przedstawiciele muszą być osobami godnymi zaufania, posiadać umiejętność przekonywania i budowania pozytywnych relacji z środowiskiem medycznym.

Wymagane wykształcenie: medyczne, farmaceutyczne - nie koniecznie!


Oczywiście wykształcenie medyczne czy paramedyczne (np. chemia, biologia, AWF) ułatwia przyswojenie wiedzy merytorycznej o preparatach ale nie jest obecnie warunkiem bezwzględnym. Większość firm farmaceutycznych zapewnia swoim pracownikom gruntowne szkolenia dotyczące promowanych leków, jak również szkolenia umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu pracy Przedstawiciela – sprzedażowe, z negocjacji, współpracy z trudnym klientem.
najlepsze oferty pracy dla przedstawicieli medycznych
Grunt to dobra organizacja własnej pracy

Istotne jest aby kandydat na Przedstawiciela Medycznego odznaczał się samodzielnością, przedsiębiorczością i bardzo dobrą organizacją swojej pracy. Jest to bardzo ważne, gdyż w codziennej pracy Przedstawiciel jest „Managerem swojego terenu pracy” - organizuje swój czas pracy i ustala harmonogram wizyt. W zależności od firmy Przedstawiciele Medyczni odbywają dziennie określoną ilość wizyt lekarskich – zazwyczaj 10-13. Wymagają one wcześniejszego zaplanowania – dziennego bądź tygodniowego planu pracy. Raporty z przebiegu planu pracy są następnie weryfikowane przez bezpośredniego Przełożonego. Podstawą do rozliczenia efektywności pracy Przedstawiciela są wymierne rezultaty jego promocji.

Asortyment i grupa docelowa

W zależności od firmy lub działu Przedstawiciele Medyczni mogą promować w środowisku medycznym leki OTC (dostępne bez recepty), leki RX (dostępne na receptę) lub sprzęt medyczny. Biorąc pod uwagę klientów, do których docierają przedstawiciele można ich podzielić na tych, którzy współpracują z lekarzami specjalistami oraz tych którzy odwiedzają lekarzy w placówkach POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Funkcjonuje również rozróżnienie na działkę szpitalną (szpitale- lecznictwo zamknięte) i lecznictwo otwarte (POZ-ty, poradnie, gabinety).

Sposoby pracy Przedstawiciela Medycznego

Sposoby pracy Przedstawiciela można podzielić ogólnie na dwa rodzaje: bezpośrednie spotkania z lekarzem oraz prezentacje. Podczas spotkania z lekarzem Przedstawiciel przedstawia swój lek, dostarcza materiałów informacyjnych, przedstawia wyniki badań. Często w szpitalach czy przychodniach organizowane są także prezentacje dla personelu medycznego.  
 

K.A.