Logo do druku

Dzień pracy Przedstawiciela Medycznego

Większość firm farmaceutycznych oczekuje od swoich Przedstawicieli przedstawienia określonego planu wizyt na dany tydzień. Każdy dzień jest z góry zaplanowany – kogo, gdzie, po co odwiedzamy. Sumienne i owocne wypełnienie swoich zadań przynosi duże korzyści.

 

Firmy farmaceutyczne zazwyczaj oczekują od swoich Przedstawicieli wykonania określonej ilości wizyt dziennie. W zależności od firmy i produktu może to być od 7 do 13 wizyt jednego dnia.

Sukces tkwi w planowaniu

Każdy z Przedstawicieli Medycznych ma w swoim targecie około 150 lekarzy, których musi cyklicznie odwiedzać. Zazwyczaj dziennie takich wizyt jest około 13. Oprócz lekarzy w przychodni czy w szpitalu na PM czekają jeszcze odwiedziny a aptekach w celu sprawdzenia dostępności danego leku. Należy więc przede wszystkim zadbać o właściwą organizację czasu pracy. Nie zawsze jednak wszystko zależy od PM. Niejednokrotnie lekarze nie są dostępni w tym czasie, w którym PM musi go odwiedzić. W związku ze zmianami w prawie PM może z lekarzem spotkać się dopiero po jego pracy, co jest z jednej strony ułatwieniem (nie musi czekać w kolejce), a z drugiej utrudnieniem sytuacji (czasem lekarz nie ma czasu po pracy, aby spotkać się z PM).

Codzienne raporty

Firma oczekuje od swoich Przedstawicieli zdawania codziennych (czasem tygodniowych) raportów z przebiegu wizyt. To one są miarą sukcesu PM. Im więcej owocnych rozmów, tym większa szansa na awans. Sukces tkwi więc w samym PM i jego umiejętnościom przekonywania - a także w dobrze rozplanowanym czasem pracy. Po skończonej pracy czas na planowanie następnego dnia... 

N.J.