Logo do druku

Polityka prywatności

Administrator Serwisu gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są zamieszczane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu www.przedstawicielemedyczni.pl poprzez stosowane zabezpieczeń, ich poufność i wykorzystywanie danych w sposób opisany poniżej:

1. Anonimowość
Każdy Użytkownik Serwisu www.przedstawicielemedyczni.pl pozostaje anonimowy do momentu podjęcia konkretnych działań z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych , tj. imię i nazwisko, adres email, ewentualnie numer telefonu. W przypadku zamieszczenia w Serwisie przez Użytkownika swojego CV, musi liczyć się on z tym, iż wszystkie dane osobowe i inne informacje tam zawarte zostaną udostępnione Pracodawcom, chcącym zapoznać się z daną aplikacją. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu.

2. Udział Użytkownika w procesie przetwarzania zamieszczonych przez Niego w Serwisie danych osobowych
Każdy Użytkownik ma możliwość swobodnej i samodzielnej kontroli zamieszczonych przez siebie danych osobowych. W szczególności posiada On możliwość modyfikowania, uzupełniania i usuwania zamieszczonych przez siebie danych osobowych po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. W razie gdyby zapewniony proces okazał się niewystarczający Użytkownik ma możliwość kontaktu bezpośredniego z Administratorem, którego dane teleadresowe są publicznie dostępne na łamach Serwisu.

3. Ochrona danych osobowych
Proces wypełniania przez Użytkownika formularzy w trakcie logowania się do Serwisu lub zamawiania innych usług jest chroniony za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który w sposób znaczący zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Wszelkie informacje są przechowywane i przetwarzane w Serwisie www.przedstawicielemedyczni.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach Serwisu.

4. Przeznaczenie gromadzonych informacji
Poza głównymi przeznaczeniem Serwisu www.przedstawicielemedyczni.pl Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach i Pracodawcach dla:

  1. personalizacji przeglądanych przez danego Użytkownika, czy Pracodawcę stron Serwisu,
  2. zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu Serwisu,
  3. reagowania na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników i Pracodawców.

5. Zestawienia statystyczne
Administrator Serwisu sporządza zestawienia statystyczne wykorzystując uzyskane od Użytkowników i Pracodawców informacje i dane, a także na podstawie danych technicznych związanych procesem logowaniem się do Serwisu i poruszaniem po nim. Zestawienia statystyczne są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

6. Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Serwisu
Użytkownik, Pracodawca korzystający z komputera wspólnie z innymi osobami, każdorazowo po zakończeniu korzystania z usług Serwisu wymagających zalogowania się, winien się wylogować. Proces wylogowania uniemożliwia wykorzystanie zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku przez osoby nieuprawnione. Użytkownik i Pracodawca zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w Serwisie. Podane przez Użytkownika, czy Pracodawcę dane i informacje podczas rejestracji w Serwisie znane są tylko konkretnemu Użytkownikowi, Pracodawcy i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne.