Logo do druku

Czy masz predyspozycje do pracy jako PM?

Sprawdź swoje predyspozycje do podjęcia pracy jako Przedstawiciel Medyczny i przejdź przez przygotowany przez współpracujących z nami psychologów składający się z 12 etapów quiz! 

UWAGA! Niniejszy quiz nie zmierzy w sposób miarodajny i dokładny Twoich cech czy umiejętności, gdyż nie jest testem psychologicznym (testy psychologiczne mogą trwać kilka godzin i ich kluczową część najczęściej stanowi bezpośredni kontakt osoby badanej z badającym ją specjalistą). Jest za to formą psychozabawy mogącej pomóc Tobie lepiej zorientować się jakie cechy, umiejętności czy zachowania są oczekiwane u osób starających się o pracę w charakterze Przedstawiciela Medycznego. Prosimy zatem, abyś wyniki tego quizu analizował z pewnym dystansem i nawet poczuciem humoru. Wyniki mogą być prawdopodobne, ale na pewno nie są ostateczne czy wiążące.

Przejście przez wszystkie etapy quizu nie powinno zająć Tobie więcej niż 5 minut. Nie spiesz się, przeczytaj uważnie wszystkie stwierdzenia i zaznacz odpowiedzi z którymi najbardziej się identyfikujesz.

Miłej zabawy! 

Krok 1 / 6

1. Potrafię właściwie dobierać argumenty w dyskusji

2. Podczas rozmowy przytakuję, by mój rozmówca wiedział, że go słucham

3. Używam prostych sformułowań i określeń, gdy mój rozmówca mówi prostym językiem

4. Potrafię zapanować nad swoją gestykulacją

5. Rozmawiając z kimś przybieram pozycję ciała podobną do mojego rozmówcy

6. Potrafię w krótkim czasie przekazać treściwy kominikat

7. Nawiązywanie nowych znajomości przychodzi mi z łatwością

8. Staram się patrzeć na osobę, z którą rozmawiam

9. Inni ludzie lubią słuchać, kiedy mówię

10. Dla mnie praca to przede wszystkim zarobek

11. Dla awansu i kariery jestem gotów do stałego doskonalenia się i adaptacji do ciągłych zmian

12. Posiadam umiejętności samomotywowania się